ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2016 година - 01.03.2016 во 11:16


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14 и 193/15), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2016 година .


македонска верзија и албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu