ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 224/2018 - 19.10.2018 во 13:40ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 224/2018
за вработување на 28 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
.


Јавен оглас број - 224/2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu