ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка во руралниот развој за 2018 година - 17.01.2019 во 14:20
ИСПРАВКА
НА ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2018
за доставување на барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка во руралниот развој за 2018 година
.


македонска верзија | албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu