ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2019 година - 13.02.2019 во 11:29

ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2019 година
.


македонска верзија | албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu