ВИДЕО: Со три повици искористивме 28% од предвидените средства од ИПАРД 2 програмата - 05.03.2019 во 08:35


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu