ЈАВЕН ОГЛАС - 15.01.2020 во 09:48ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ
за вработување на 12 извршители на определено време
.


Јавен оглас - македонска верзија

Јавен оглас - албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu