ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 02.03.2009 во 13:25

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 23.02 – 25.02.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за посебни мерки по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Дебар
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кичево
Кавадарци
Кисела Вода
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Охрид
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ресен
Штип
Струга
Струмица
Тетово
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu