ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 24.06.2008 во 13:36


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 23.04 – 10.05.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансирање на активностите од примарното тутунско производство за 2008 година по тутунски претпријатија, и тоа за:

Алијанс – Уан Кавадарци
Центро – Табак
Сокомак – Радовиш
Струмица Табак
Сокомак – Битола
Тутунски комбинат – Прилеп
Далија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu