ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 24.06.2008 во 14:37
ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА




Во периодот од 19.05 – 06.06.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гевгелија
Валандово
Струга
Гостивар
Тетово
Македонски Брод
Крива Паланка
Неготино
Кичево
Охрид
Карпош
Кисела Вода
Кратово
Кочани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu