ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 07.08.2009 во 15:50


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 06.08. – 07.08.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за општи мерки по мерка Дополнителна поддршка за семејни земјоделски стопанства во подрачја со отежнати услови на производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Делчево
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кичево
Кисела Вода
Кратово
Крива Паланка
Крушево
Охрид
Пробиштип
Ресен
Струга
Велес
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu