ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 13.08.2009 во 11:06

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 04.08 – 05.08.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за посебни мерки подмирување на обврски на МЗШВ согласно Одлуката за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата на плодоуживање (Службен весник на РМ бр.111/2005) по подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

МЗШВ
Штип
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu