ИЗВЕСТУВАЊЕ - 21.10.2009 во 14:36ИЗВЕСТУВАЊЕВладата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат земјоделските производители дека од 22 октомври до 5 ноември 2009 година можат да поднесат барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година, и тоа за мерката:
„Финансиска поддршка за произведени и продадени конзумни домати во преработувачки капацитети за производство на доматно пире“.
Висината на поддршката е 3 денари за килограм домати.

За подетални информации земјоделските производители можат да се обратат во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во сите подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Контакт:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
www.ipardpa.gov.mk
Инфо центар: телефон 02 3097-450

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Телефон 02 3 134 477

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
Телефон 047 228 330 и 047 228 370


секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu