Има 2304 текстови на 330 страни а Вие сте на 1 -та страна

Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 01.04.2014По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот ИЗ Соња Маринчевска од Ресен, исплатени се 193.286,00 денари за обновување на постоечки овошни насади.
[повеќе]

Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 26.03.2014
По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Васко Плавјановски од Ресен исплатени се 258.117,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по седмиот Јавен повик (02/2012).
[повеќе]

Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 21.03.2014
По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 17.03.2014
По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Илир Метуши од Ресен исплатени се 156.326,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по седмиот Јавен повик (02/2012).
[повеќе]

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 01/2014 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА-МЕРКА 1.4 - 27.02.2014Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година, за Мерката 1.4 Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи – специјализирани продавници за вино со потекло од Република Македонија дека рокот за нивно доставување се продолжува до 30.04.2014 година.

македонска верзија
албанска верзија
[
повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ - 21.02.2014
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека во тек e поднесување на барања за директни плаќања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2013 година. [повеќе]

Хрватскиот министер за земјоделство Тихомир Јаковина и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски во посета на АФПЗРР - 15.02.2014
Хрватскиот министер за земјоделство Тихомир Јаковина и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски во посета на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
[повеќе]

Страна:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  Следна >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu