Има 2340 текстови на 335 страни а Вие сте на 1 -та страна

Изменување на Јавниот повик бр.01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 30.03.2015

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерката 122.1 Одржливо стопанисување со шумите дека рокот за нивно доставување се продолжува до 30.04.2014 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Продолжуваат отворените денови на АФПЗРР - 23.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека продолжува со отворени денови во периодот од 24-26.03.2015 година, сите со почеток во 11:00 часот, освен Кавадарци со почеток во 14:00 часот. На 24.03 отворените денови ќе се реализираат во просториите на општина Велес, на 25.03 во просториите на општините Неготино и Кавадарци, на 26.03 во просториите на општина Валандово.

[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2015 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата - 21.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 21 март 2015 година објавува Јавен повик бр. 01/2015 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година (20.03.2015) - 20.03.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Отворените денови на АФПЗРР продолжуваат во Ресен, Кичево, Штип и Кратово - 16.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека продолжува со отворени денови во периодот од 17-20.03.2015 година со почеток во 11:00 часот. На 17.03 отворени денови ќе се реализираат во просториите на општина Ресен, на 18.03 во Кичево –Сала на совет, на 19.03 во Штип-регионалната канцеларија на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој при Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, на 20.03 во просториите на општина Кратово.
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој продолжува со отворени денови - 10.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека продолжува со отворени денови во периодот од 11-13.03.2015 година и тоа почнувајќи утре на 11.03 во 09:30 часот во Пробиштип- Дом на културата и 13:00 часот во Виница-Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, на 12.03 во 12:00 часот во просториите на општина Дојран и на 13.03 во 12:00 часот во просториите на општина Охрид.
[повеќе]

Исплатени двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 04.03.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Страна:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  Следна >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu