Има 2805 текстови на 401 страни а Вие сте на 2 -та страна

СООПШТЕНИЕ - 02.02.2021Со 40,8 милиони денари од програмата за рурален развој ќе се развива културата и спортот во Пробиштип

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, заедно со градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов, денеска направија увид на дел од проектите кои се реализираа со средства од Програмата за рурален развој. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Бачовски, истакна дека во Пробиштип од Програмата за рурален развој се инвестираат 40,8 милиони денари за проекти кои го подобруваат квалитетот на живот но и овозможуваат развој на културата и спортот.


[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 30.01.2021На располагање нови средства за набавен педигриран добиток

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите фармери кои во период од септември до декември 2020 година набавиле педигрирани кози и овци ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка за набавениот добиток.


[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 30.01.2021


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија” број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/2018 и „Службен весник на Република Македонија” број 190/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година.


македонска верзија
албанска верзија
[повеќе]

ОДЛУКА - 29.01.2021

ОДЛУКА
за избор на кандидати за вработување


Одлука
[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 25.01.2021
Инвестиции од 32,8 милиони денари во Делчево за рурален развој

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, заедно со градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски, денеска направија увид на дел од проектите кои се реализираа со средства од Програмата за рурален развој. Директорот на Агенцијата, Бачовски, истакна дека во Делчево се инвестираат близу 32,8 милиони денари за проекти кои го подобруваат квалитетот на живот во неколку населени места.

[повеќе]

ЈАВЕН ОГЛАС - 13.01.2021


Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 110/2019 и 267/2020), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛAС број 01/2021
за вработување на 20 извршители на определено време и тоа:


македонска верзија | албанска верзија

[повеќе]

СООПШТЕНИЕ - 04.01.2021
Целосно ќе се искористат 9,2 милиони евра кои се на располагање преку ИПАРД 2 – одобрени над 350 проекти за инвестиции во материјални средства за модернизација на земјоделски стопанства

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги информира сите апликанти кои во текот на 2020 година, аплицираа за добивање на финансиска поддршка преку ИПАРД 2 програмата, поточно преку Мерка 1 „Инвестиции во материјални средства за модернизација на земјоделски стопанства “,дека во финална фаза е обработката на барањата кои пристигнаа и беа комплетни на овој повик. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека се очекува да се одобрат над 350 соодветни барања а апликантите во наредниот период ќе бидат повикани за да ги потпишат договорите.

[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  Следна >>

Menu