Има 2644 текстови на 378 страни а Вие сте на 49 -та страна

Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 15.05.2014


По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Санте Марковска од Ресен исплатени се 236.427,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по осмиот Јавен повик (01/2013).
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.(10.05.2014) - 10.05.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.(10.05.2014) - 10.05.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 07.05.2014По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Александар Стојановски од Ресен исплатени се 241.509,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по седмиот Јавен повик (02/2012).
[повеќе]

Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 01.04.2014По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот ИЗ Соња Маринчевска од Ресен, исплатени се 193.286,00 денари за обновување на постоечки овошни насади.
[повеќе]

Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 26.03.2014
По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Васко Плавјановски од Ресен исплатени се 258.117,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по седмиот Јавен повик (02/2012).
[повеќе]

Исплатени уште двајца корисници на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 21.03.2014
По успешната реализација на одобрените инвестиции, двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по седмиот Јавен повик (02/2012), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  Следна >>

Menu