Има 2805 текстови на 401 страни а Вие сте на 62 -та страна

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува ОГЛАС за ангажирање на 30 (триесет) лица на ден 15.09.2015 година - 15.09.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има потреба од ангажирање на 30 (триесет) лица врз основа на договор на дело во период од 3 (три) месеци.
[повеќе]

Интервју со Билјана Вуковиќ, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - 21.08.2015

–ГОСПОЃО ВУКОВИЌ, СЕУШТЕ СМЕ ВО ЕКОТ НА ГОДИШНИТЕ ОДМОРИ, А КАЈ ВАС, ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКАА БЕЛЕЖИМЕ НИЗА АКТИВНОСТИ МЕЃУ КОИ НОВИОТ ОГЛАС ЗА ИПАРД СРЕДСТВА, ПОДДРШКАТА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И ТН..

-Активностите во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, не се стопирани поради летните одмори, планираната динамика за објавување јавни повици или за обработка на податоците на веќе објавените повици ја задржавме, едновремено го реализраме и проектот отворени денови на Агенцијата и блиски средби со македонските фармери на терен.
[повеќе]

Доделени времени решенија на градоначалниците за инфраструктурни проекти од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 19.08.2015
На ден 17.08.2015 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој в.д. директорката Билјана Вуковиќ додели времени решенија на градоначалниците, за инфраструктурни проекти од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година. На јавниот повик број 04/2015 за доставување на барања за користење на средства од оваа програма, кој беше објавен на 04.05.2015 година со краен рок за доставување на барањата 15.06.2015 година, беа поднесени 208 барања за финансиска поддршка од кои одобрени се вкупно 180 во вкупна вредност од две милијарди и 55 милиони денари.
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Отворени денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - 06.08.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека во периодот од 13.08-13.09.2015 година ќе одржат отворени денови. [повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 01.08.2015


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата - 01.08.2015
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на 01 август 2015 година објавува Јавен повик бр. 02/2015 за доставување на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013 година.

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 1 август започнува аплицирање за набавен добиток, пчелни матици и подигнат нов овошен и лозов насад (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) - 28.07.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој известува дека на ден 01.08.2015 година ќе биде објавен Јавен повик за поднесување на е-Барање (електронско барање) за исплата на средства за набавен добиток, пчелни матици и подигнати нови лозови, овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период 01.01.2015 до 30.09.2015 година, мерка 121 (Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства) од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година.
[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  Следна >>

Menu