Има 2800 текстови на 400 страни а Вие сте на 66 -та страна

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 02/2015 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА - 18.04.2015

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерката 121.4 Набавка на опрема за систем капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури и бунари за наводнување дека рокот за нивно доставување се продолжува до 30.04.2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 16.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, единаесет корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2015 година (14.04.2015) - 14.04.2015

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 и 43/2014), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2015 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА - 09.04.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските стопанства дека во тек е поднесување на барања за директни плаќања за мерките по површина земјоделско земјиште и мерките по грло добиток како и за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од 01.10 до 31.12.2014 година.
[повеќе]

Продолжува исплатата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 01.04.2015По успешната реализација на одобрените инвестиции, нови двајца корисници кои потпишаа Договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој.
[повеќе]

Изменување на Јавниот повик бр.01/2015 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година - 30.03.2015

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерката 122.1 Одржливо стопанисување со шумите дека рокот за нивно доставување се продолжува до 30.04.2014 година.


македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Продолжуваат отворените денови на АФПЗРР - 23.03.2015
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека продолжува со отворени денови во периодот од 24-26.03.2015 година, сите со почеток во 11:00 часот, освен Кавадарци со почеток во 14:00 часот. На 24.03 отворените денови ќе се реализираат во просториите на општина Велес, на 25.03 во просториите на општините Неготино и Кавадарци, на 26.03 во просториите на општина Валандово.

[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  Следна >>

Menu