Има 2782 текстови на 398 страни а Вие сте на 68 -та страна

Во тек е потпишување на договори за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој (23.09.2014) - 23.09.2014Во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во тек е склучување на договори за кофинансирање на инвестиции во земјоделска механизација со земјоделците кои ги исполнија критериумите од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства- трактори и приклучна механизација како и инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи. [повеќе]

ПРЕТХОДНА НАЈАВА - 12.09.2014ПРЕТХОДНА НАЈАВА

за објавување на Јавен повик 02/2014 за доставување на барања за
користење на средства од петтата компонента на Инструментот за
претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија
(ИПАРД Програмата 2007-2013)

Владата на Република Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека во текот на месец октомври 2014 година ќе се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2007-2013 година).

македонска верзија и албанска верзија


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
[повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ - 13.06.2014
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги потсетува млекопроизводителите дека до 15 јуни можат да поднесуваат барања за финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо, овчо и козјо млеко во регистрирани млекарници во период од 1 јануари до 30 април 2014 година.
Висината на финансиската поддршка е 3,5 денари по литар.
Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
[повеќе]

Претставници од АФПЗРР го пренесуваат македонското искуство во однос на имплементацијата на ИПАРД Програмата на претставници од Албанската платежна агенција - 19.05.2014Од 12 до 16 мај 2014 година во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се одржаа работни средби со претставници од Агенцијата за земјоделство и рурален развој на Албанија (ARDA).
Работните средби се дел од подготвителните активности на Албанската платежна агенција во процесот на акредитација на ИПАРД Програмата и пренесување на правото за користење на средства од истата од страна на Европската комисија. [повеќе]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА 2014 ГОДИНА - 16.05.2014Се известуваат земјоделските стопанства дека рокот за поднесување на барања за субвенции за 2014 година завршува на 31 мај 2014 година.
За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани земјоделци кои сеуште не поднеле барање, веднаш да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што имаат регистрирано земјоделско стопанство за да поднесат барање во пропишаниот рок. [повеќе]

Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 15.05.2014


По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Санте Марковска од Ресен исплатени се 236.427,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по осмиот Јавен повик (01/2013).
[повеќе]

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.(10.05.2014) - 10.05.2014Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2014
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година

македонска верзија и албанска верзија
[повеќе]

Страна:  << Претходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  Следна >>

Menu