19.07.2024
АФПЗРР : Исплатена финансиската поддршка за предаден сончоглед во регистрирани откупни капацитети
19.07.2024
АФПЗРР : Исплатени директните плаќања за остварено производство со полјоделски култури и дополнителните директни плаќања за предадено овошје во преработувачки капацитети.
01.07.2024
Известување
01.07.2024
Известување
13.06.2024
Известување
23.05.2024
Известување

Новости

06.11.2023

Известување

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на сертифициран семенски ...