ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 08.01.2010 во 11:57

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 22.12. – 30.12.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за површина со пролетни житни култури (пченица, пченка, рж, јачмен, овес, ориз, тритикале) и индустриски култури (сончоглед, маслодајна репка, афион, соја, шеќерна репка) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Крива Паланка
Неготино
Охрид
Свети Николе
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu