ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 11.01.2010 во 13:35

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 22.12. – 31.12.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка за Дополнителна финансиска поддршка за индустриски градинарски култури од потточка 1.7, продадени во препаботувачки капацитет во 2009 година, по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гевгелија
Радовиш
Струмица
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu