ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 12.01.2010 во 15:36

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА


Во периодот од 22.12. – 30.12.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за општи мерки по мерка надомест на трошоци за регистрирани земјоделци и земјоделци осигуреници во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Дебар
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гостивар
Кичево
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Крушево
Мак. Брод
Неготино
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ресен
Струга
Струмица
Свети Николе
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu