ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 12.01.2010 во 16:02

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА


Во периодот од 22.12. – 30.12.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година органско земјоделско производство по мерка дополнителна финансиска поддршка од 30% за потточките од точка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во конверзија, освен за потточките од точка 1 и 2 поврзани со поддршката опфатена во потточките од 4.2 и 4.7 Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Делчево
Гевгелија
Кавадарци
Кичево
Кисела Вода
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Пробиштип
Радовиш
Штип
Свети Николе
Тетово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu