ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 16.01.2010 во 22:25

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 22.12. – 31.12.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година органско земјоделско производство по мерка финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски производи во конверзија од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло) по подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гази Баба
Пробиштип
Радовиш
Свети Николе
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu