ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2009 - 20.01.2010 во 20:56Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 23 декември 2009 година објавува Јавен повик бр. 01/2009 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007 - 2013 македонска верзија и албанска верзија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu