ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.01.2010 во 14:05

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 22.12. – 31.12.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за стручна контрола и сертификација по подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Демир Хисар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu