ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.01.2010 во 15:01

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 22.12 – 31.12.2010 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Македонски Брод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu