ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 08.02.2010 во 15:43

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 21.01.2010 – 26.01.2010 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за набавка на машки приплодни грла - оригинали и репродуктори по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Охрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu