ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2010 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година - 26.03.2010 во 10:45
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 24 февруари 2010 година објавува Јавен повик бр. 01/2010 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu