ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 31.03.2010 во 09:19

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВАВо периодот од 18.02.2010 – 12.03.2010 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година органско земјоделско производство по мерка дополнителна финансиска поддршка од 30% за потточките од точка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во конверзија, освен за потточките од точка 1 и 2 поврзани со поддршката опфатена во потточките од 4.2 и 4.7 Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кавадарци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu