ОГЛАС ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ - 27.07.2010 во 13:50Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој објавуваОГЛАС

за ангажирање на волонтери објавен на 27.07.2010 година

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има потреба од ангажирање на шест волонтери.

Лицата ќе бидат задолжени за извршување на наједноставните административни работи во секторите во кои ќе бидат распоредени.

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови:

- VII/1 степен на образование од полето на општествени науки, биотехнички науки и техничко - технолошки науки,

- активно познавање на англиски јазик,

- познавање на работа со компјутери.Заинтересираните кандидати потребно е да испратат кратка биографија (CV) во електронска форма на e-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk


Рокот за аплицирање изнесува 3 дена од денот на објавување на огласот.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu