ОГЛАС ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ - 08.11.2010 во 16:09Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој објавува


ОГЛАС

за ангажирање на волонтери објавен на 08.11.2010 година


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има потреба од ангажирање на 16 волонтери.

Лицата ќе бидат задолжени за извршување на наједноставните административни работи во секторите во кои ќе бидат распоредени.

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови:

- VII/1 степен на образование од полето на општествени науки, биотехнички науки и техничко - технолошки науки,

- активно познавање на англиски јазик,

- познавање на работа со компјутери.

Заинтересираните кандидати потребно е да испратат кратка биографија (CV) во електронска форма на e-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

Рокот за аплицирање изнесува 3 дена од денот на објавување на огласот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu