ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 17.12.2010 во 11:23


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 218/2010

за вработување на 4 државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следните работни места:


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 218/2010 за вработување на државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu