ИЗВЕСТУВАЊЕ - 24.12.2010 во 11:17


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува барателите на финансиска поддршка дека писмено со детални информации ќе бидат известени за конечниот исход од поднесеното барање за финансиска поддршка по пошта на адреса наведена во барањето.
На овој начин Агенцијата обезбедува поголема транспарентност во своето работење и квалитетно информирање на барателите на финансиска поддршка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu