ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 30.12.2010 во 08:22

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 07.12.2010 – 29.12.2010 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за растително производство по мерка Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови за производство (домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) од потточка 1.3 во 2010 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гевгелија
Прилеп
Струмица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu