ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 31.12.2010 во 10:50

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 07.12.2010 – 29.12.2010 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка за извршени агрохемиски или педолошки анализи на почва во 2010 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Делчево
Гевгелија
Кавадарци
Кисела Вода
Кочани
Крушево
Куманово
Македонски Брод
Неготино
Охрид
Радовиш
Ресен
Штип
Свети Николе
Валандово
Велес
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu