ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.11.2008 во 15:13


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 25.11 – 26.11.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за алтернативни, нетрадиционални и недоволно застапени производи по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кочани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu