ОГЛАС ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ - 10.01.2011 во 14:44Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој објавува

ОГЛАС

за ангажирање на волонтери објавен на 10.01.2011 година

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има потреба од ангажирање на пет волонтери. Лицата ќе бидат задолжени за извршување на наједноставните административни работи во секторите во кои ќе бидат распоредени. Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови:
- VII/1 степен на образование од полето на општествени науки, биотехнички науки и техничко - технолошки науки,
- активно познавање на англиски јазик,
- познавање на работа со компјутери.

Заинтересираните кандидати потребно е да испратат кратка биографија (CV) во електронска форма на e-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
Рокот за аплицирање изнесува 5 дена од денот на објавување на огласот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu