ПЛАН ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА 2011 ГОДИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА. - 28.01.2011 во 12:01Со цел навремено информирање на сите заинтересирани потенцијални корисници за поднесување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој изготви и објави Годишен План за објавување на јавни повици во 2011 година.

Агенцијата го задржува правото на евентуални измени на Планот. Доколку настане промена на планот, Агенцијата ќе издаде претходно известување најмалку 30 дена пред датумот за објавување на Јавниот повик.

За сите детални информации околу подготовките за изготвување на апликациите како и информации за можностите кои ги нудат ИПАРД фондовите ве молиме да се обратите до надлежните институции.

План за објавување на јавни повици за 2011 година за користење на средства од ИПАРД Програмата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu