ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година - 28.02.2011 во 08:21
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 28 февруари 2011 година објавува Јавен повик бр. 01/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година
македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu