ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 29.11.2008 во 10:26


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - ПРАВНИ ЛИЦААгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година ги исплати следните правни лица и тоа по мерките:


Финансиска поддршка за засеани површини со житни и маслодајни култури во 2007-2008 година

Финансиска поддршка за одгледани и продадени бројлери во регистрирани кланични капацитети


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu