ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 28.04.2011 во 14:15Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 12.163.760,50 денари на корисникот ДПТУ Фруктана за набавка на опрема за подобрување и модернизирање на производствените технологии .

Од вкупно исплатените средства, 9.122.820,50 денари се средства од буџетот на ЕУ и 3.040.940,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu