ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 09.05.2011 во 12:26Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 1.717.942,50 денари на корисникот ДПТУ Маврово Ј-Т ДОО за инвестиции за модернизација и технолошко осовремену-вање на специјализираните капацитети за преработка на млеко.
Од вкупно исплатените средства, 1.288.456,50 денари се средства од буџетот на ЕУ и 429.485,50 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu