ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 09.05.2011 во 14:39

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.04.2011 – 21.04.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за лабораториски анализи на почва и вода и анализа на органски производи по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Радовиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu