ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 09.05.2011 во 15:02

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.04.2011 do 21.04.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за сточарство по мерка Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Охрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu