ПОТПИШАНA СПОГОДБА ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ХРВАТСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ПЛАТЕЖНА АГЕНЦИЈА - 17.05.2011 во 12:04
На ден 17.05.2011 Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на Република Македонија, склучи Спогодба за соработка со Агенцијата за плаќања во земјоделството, рибарството и руралниот развој на Република Хрватска.
Со спогодбата директорите на двете агенции г-дин Тони Димовски и г-ѓа Аница Лучевиќ ја формализираа интензивната соработка помеѓу Република Македонија и Република Хрватска во сферата на финансиската поддршка во земјоделскиот сектор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu