ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 20.05.2011 во 16:55

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 17.05.2011 - 20.05.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Свети Николе


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu