ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.05.2011 во 11:44

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 05.05.2011 – 17.05.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за продажба на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Велес
Демир Хисар
Кавадарци
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu