ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.05.2011 во 11:52

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 05.05.2011 – 17.05.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за лабораториски анализи на почва и вода и анализа на органски производи по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Демир Хисар
Крива Паланка


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu