ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 28.06.2011 во 12:03

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 02.06.2011 до 03.06.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за Општи мерки за развој на земјоделството по мерка Надомест на трошоци за регистрирање во 2010 година на индивудуални земјоделци, земјоделци осигуреници во фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кратово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu